See the source image

 

EASA-FTL trainingssessies, december 2018 en februari 2019:

 • EASA-FTL trainingssessie op maat ontwikkeld en gegeven aan de crewcontrollers van KLM Cityhopper

 


 

logo-transavia

Ad interim Manager Tracking & Control:

 • Het aansturen van een operationeel team van 30 medewerkers
 • Het voeren van sollicitatie gesprekken
 • Het voeren van evaluatie en beoordelingsgesprekken
 • Deelnemen aan en initiëren van verbetertrajecten
 • Het leveren van een bijdrage aan het beleid van de afdeling Crewplanning, adviseren op logistiek/analytisch gebied
 • Het onderhouden en verbeteren van de samenwerking met stakeholders
 • Adviseren van de Director Crewplanning ten behoeve van het strategische en tactische beleid
 • Beschrijven van de (jaarlijkse) afdelingsdoelstellingen, planningen en budgetten
 • Opstellen van KPI’s, vastleggen van interne procedures en regels, doen van beleidsvoorstellen ter verbetering van de inzet van crew
 • Bewerkstelligen van de continue beschikbaarheid van voldoende opgeleid personeel

Duur opdracht: september 2017 tot december 2018

 


 

logo-transavia

Onderhandelingstraject + implementatie nieuwe CAO Cockpit:

 • Vertegenwoordiger van  de afdeling Crewplanning in het onderhandelingstraject met de VNV t.b.v. een nieuwe CAO Cockpit
 • Adviseren over invulling artikelen m.b.t. Werk en Rusttijden
 • Schrijven tekstvoorstellen nieuwe Cockpit CAO
 • Voeren van onderhandelingsgesprekken
 • Schrijven implementatieplan CAO Cockpit en het begeleiden van de realisatie
 • Schrijven trainingsprogramma’s CAO Cockpit en geven CAO trainingen aan de medewerkers van de afdeling Crewplanning
 • Zorg dragen voor de juiste informatievoorziening naar de Stakeholders

Duur opdracht: januari tot juli 2018

 


 

knipsel-mp-logo

Workshops Healthy & Performant Working in 24/7 flight operations, februari 2018:

 • Ontwikkelen en geven van 3 Fatigue Management workshops aan OCC medewerkers van Martinair

 


 

logo-transavia

Opleiden afdeling Tracking Planning:

 • Vaststellen persoonlijk ontwikkelingsplan voor de medewerkers van de afdeling Tracking Planning (Crewplanning)
 • Uitwerken en invulling geven aan persoonlijke ontwikkelingsplannen
 • Ontwikkelen en geven kennis trainingen; EASA-FTL, WRR Cockpit en Cabine, procedures en richtlijnen Cockpit en Cabine trainingen
 • Werkprocessen en procedures vaststellen en optimaliseren
 • Optimaliseren en updaten werkplek instructies
 • Ontwikkelen teamsite en waarborgen  up-to-date content
 • On the job training geven aan medewerkers van Tracking Planning

Duur opdracht: maart tot september 2017

 


 

See the source image

EASA-FTL trainingssessies, maart/april 2017:

 •  EASA-FTL trainingssessie op maat ontwikkeld en gegeven aan de crewcontrollers van KLM Cityhopper

 


 

logo-transavia

Onderzoeken mogelijkheden commuting rosters voor het vliegend personeel:

 • Analyse en uitwerken mogelijke scenario’s aan de hand van footprints
 • Interviews ontwikkelen en afnemen met Transavia vliegers in Munchen, die gebruik maken van de mogelijkheid om te commuten
 • Advies/voorstel op basis van analyses en interviews

Duur opdracht: november 2016 t/m januari 2017

 


 

logo-transavia

Het implementeren van nieuwe Europese Wetgeving (EASA-FTL) op het gebied van werk en rusttijden voor Cockpit- en Cabine personeel, waaronder:

 • Het opstellen van de vereiste wettelijke procedures
 • Het schrijven van de benodigde handboeken (Operations Manual, EASA-FTL informatieboekje, werkinstructies, Fatigue Management trainingsmanual)
 • Het ontwikkelen en geven van EASA-FTL en Fatigue Management training aan management en personeel van de afdeling crewplanning
 • Het begeleiden van een EASA-FTL audit
 • Het geven van een Fatigue Management training aan Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T)
 • De validatie van de wettelijke regels in het Crew Management Systeem (CMS)
 • Het geven van inhoudelijk advies met betrekking tot EASA-FTL regelgeving
 • Het geven van EASA-FTL training als onderdeel van de “Command Development” opleiding

Duur opdracht: februari t/m oktober 2016

 


 

knipsel-mp-logo

Het begeleiden van de implementatie van een Fatigue Risk Management System (FRMS), als integraal onderdeel van nieuwe Europese Wetgeving (de EASA-FTL), waaronder:

 • het geven van  Fatigue Management training aan het management en personeel van de afdeling crewplanning
 • het ondersteunen van een EASA-FTL audit
 • het geven van een Fatigue Management training aan Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T)
 • het schrijven van een Fatigue Management handboek
 • de ontwikkeling van Fatigue Management trainingsmateriaal ten behoeve van Computer Based Training
 • het begeleiden van het Fatigue Management goedkeuringstraject bij IL&T

Duur opdracht: februari t/m juli 2016